top of page

 

  (COVID-19)חדשות סייבר ונגיף הקורונה

עדכון יומי ליום ה׳, 30.04.2020

Konfidas - Cybersecurity and COVID-19 -
1111.jpg

הדוח מתפרסם גם בסייברנט

הדוח מתפרסם גם במדור ״קפטן אינטרנט״ של עיתון הארץ

עיקרי הדברים

  1. ניתוח מיוחד של קונפידס: התפתחויות רגולטוריות בענייני סייבר והגנת מידע אישי בזמן הקורונה

  2. ניתוח מיוחד של קונפידס: התפתחויות רגולטוריות בענייני סייבר והגנת מידע אישי בזמן הקורונה

  3. ניתוח מיוחד של קונפידס: התפתחויות רגולטוריות בענייני סייבר והגנת מידע אישי בזמן הקורונה

תוכן עניינים

הציטוט היומי

איפה אפשר לקרוא את הדוחות

איומים התקפות התראות

מיקרוסופט: ארגוני פשע ממשיכים לתקוף ארגוני בריאות באמצעות כופרות

מיקרוסופט: ארגוני פשע ממשיכים לתקוף ארגוני בריאות באמצעות כופרות

סייבר וקורונה בעולם

הציטוט היומי

  ״בנקודת זמן הזו, הגנת הסייבר היא המהירות היא הגורם העיקרי לקבלת החלטות. זה לכך שהיו לנו הרבה שיחות על כך שלפעול בצורה לא מוגנת, זה הרבה יותר גרוע מאשר לא לפעול בכלל.״ 

2222.jpg

איפה אפשר לקרוא את הדוחות

ערוץ הטלגרם
https://t.me/corona_cyber_news

33333.jpg
4444.jpg
55555.jpg

אתר האינטרנט של קונפידס

https://www.konfidas.com

Screen Shot 2020-05-06 at 17.52.38.png

הבלוג של קונפידס

https://medium.com/konfidas

Screen Shot 2020-05-06 at 17.51.06.png

איומים התקפות והתראות

עלייה דרמטית במתקפות הקשורות לפרוטוקול התחברות מרחוק (RDP) 

האקרים ממשיכים לתקוף ארגונים שעברו לעבודה מרוחקת עקב ההסגר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה. מרבית הארגונים נעזרים בפרוטוקול
(RDP (Remote Desktop Protocol לצורך התחברות מרוחקת למשאבים הרלוונטיים לעבודה, אך מכיוון שפרוטוקול זה חשוף לאינטרנט - שימוש לקוי בו יכול להוות חולשה משמעותית לארגון. ואכן, חברת Kaspersky מציגה עלייה משמעותית בתקיפות RDP ברחבי העולם.

88888.jpg

קמפייני פישינג חדשים

עלייה דרמטית במתקפות הקשורות לפרוטוקול התחברות מרחוק (RDP) 

האקרים ממשיכים לתקוף ארגונים שעברו לעבודה מרוחקת עקב ההסגר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה. מרבית הארגונים נעזרים בפרוטוקול
(RDP (Remote Desktop Protocol לצורך התחברות מרוחקת למשאבים הרלוונטיים לעבודה, אך מכיוון שפרוטוקול זה חשוף לאינטרנט - שימוש לקוי בו יכול להוות חולשה משמעותית לארגון. ואכן, חברת Kaspersky מציגה עלייה משמעותית בתקיפות RDP ברחבי העולם.

האקרים ממשיכים לתקוף ארגונים שעברו לעבודה מרוחקת עקב ההסגר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה. מרבית הארגונים נעזרים בפרוטוקול(RDP (Remote Desktop Protocol לצורך התחברות מרוחקת למשאבים הרלוונטיים לעבודה, אך מכיוון שפרוטוקול זה חשוף לאינטרנט - שימוש לקוי בו יכול להוות חולשה משמעותית לארגון. ואכן, חברת Kaspersky מציגה עלייה משמעותית בתקיפות RDP ברחבי העולם.

האקרים ממשיכים לתקוף ארגונים שעברו לעבודה מרוחקת עקב ההסגר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה. מרבית הארגונים נעזרים בפרוטוקול(RDP (Remote Desktop Protocol לצורך התחברות מרוחקת למשאבים הרלוונטיים לעבודה, אך מכיוון שפרוטוקול זה חשוף לאינטרנט - שימוש לקוי בו יכול להוות חולשה משמעותית לארגון. ואכן, חברת Kaspersky מציגה עלייה משמעותית בתקיפות RDP ברחבי העולם.

פתרונות

עלייה דרמטית במתקפות הקשורות לפרוטוקול התחברות מרחוק (RDP) 

האקרים ממשיכים לתקוף ארגונים שעברו לעבודה מרוחקת עקב ההסגר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה. מרבית הארגונים נעזרים בפרוטוקול
(RDP (Remote Desktop Protocol לצורך התחברות מרוחקת למשאבים הרלוונטיים לעבודה, אך מכיוון שפרוטוקול זה חשוף לאינטרנט - שימוש לקוי בו יכול להוות חולשה משמעותית לארגון. ואכן, חברת Kaspersky מציגה עלייה משמעותית בתקיפות RDP ברחבי העולם.

האקרים ממשיכים לתקוף ארגונים שעברו לעבודה מרוחקת עקב ההסגר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה. מרבית הארגונים נעזרים בפרוטוקול(RDP (Remote Desktop Protocol לצורך התחברות מרוחקת למשאבים הרלוונטיים לעבודה, אך מכיוון שפרוטוקול זה חשוף לאינטרנט - שימוש לקוי בו יכול להוות חולשה משמעותית לארגון. ואכן, חברת Kaspersky מציגה עלייה משמעותית בתקיפות RDP ברחבי העולם.

האקרים ממשיכים לתקוף ארגונים שעברו לעבודה מרוחקת עקב ההסגר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה. מרבית הארגונים נעזרים בפרוטוקול(RDP (Remote Desktop Protocol לצורך התחברות מרוחקת למשאבים הרלוונטיים לעבודה, אך מכיוון שפרוטוקול זה חשוף לאינטרנט - שימוש לקוי בו יכול להוות חולשה משמעותית לארגון. ואכן, חברת Kaspersky מציגה עלייה משמעותית בתקיפות RDP ברחבי העולם.

שירותי סייבר בחינם לתקופת הקורונה

עלייה דרמטית במתקפות הקשורות לפרוטוקול התחברות מרחוק (RDP) 

האקרים ממשיכים לתקוף ארגונים שעברו לעבודה מרוחקת עקב ההסגר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה. מרבית הארגונים נעזרים בפרוטוקול
(RDP (Remote Desktop Protocol לצורך התחברות מרוחקת למשאבים הרלוונטיים לעבודה, אך מכיוון שפרוטוקול זה חשוף לאינטרנט - שימוש לקוי בו יכול להוות חולשה משמעותית לארגון. ואכן, חברת Kaspersky מציגה עלייה משמעותית בתקיפות RDP ברחבי העולם.

bottom of page