top of page
WhatsApp Image 2020-07-02 at 17.01.17.jp

 

דו״ח סייבר שבועי

 24.08.2023 עדכון שבועי

עיקרי הדברים

  1. חברת CheckPoint תיעדה עלייה של 30% במתקפות סייבר הקשורות בנגיף הקורונה בתחילת חודש מאי

תוכן עניינים

הציטוט השבועי

איפה אפשר לקרוא את הדוחות

חולשות חדשות

כותרות של הפסקאות יכתבו באופן הזה

התקפות ואיומים

כותרות של הפסקאות יכתבו באופן הזה

השבוע בכופרה

כותרות של הפסקאות יכתבו באופן הזה

סייבר בעולם

כותרות של הפסקאות יכתבו באופן הזה

סייבר בישראל

כותרות של הפסקאות יכתבו באופן הזה

סייבר ופרטיות - רגולציה ותקינה

כותרות של הפסקאות יכתבו באופן הזה

כנסים

 
 

הציטוט השבועי

״הציטוט״ 

מי אמר את הציטוט

2222.jpg

איפה אפשר לקרוא את הדוחות

ערוץ הטלגרם
https://t.me/corona_cyber_news

33333.jpg
4444.jpg
55555.jpg

חולשות חדשות

כותרת משנה

טקסט

התקפות ואיומים

כותרת משנה

טקסט

השבוע בכופרה

כותרת משנה

טקסט

סייבר בעולם

 
 

כותרת משנה

טקסט

סייבר בישראל

 

כותרת משנה

טקסט

סייבר ופרטיות - רגולציה ותקינה

 

כותרת משנה

טקסט

כנסים

דיסקליימר: המידע שמופיע בדו"ח זה מיועד להרחבת הידע של הקוראים והקוראות בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ רגולטורי, משפטי ו/או טכני בתחומים אליהם מתיחס הדו"ח. חברת קונפידס אינה אחראית לתוצאות של הסתמכות הקוראים על המידע שמוצג בדו"ח, ואינה נושאת באחריות כלשהי עבור אופן השימוש בו ו/או נזקים כתוצאה מכך. אזכור מקור מידע כלשהו אינו מהווה אישור למהימנותו; ואנו שומרים את הזכות לעדכן ולתקן את המידע שבדו"ח בכל זמן. 

בכתיבת הדו״ח השתתפו: רחל ביניאשוילי, רם לוי, דבּ האוסן-כוריאל, אלמה תורגמן, אלי זילברמן-כספי, שלומית רודין, אלינה מיטלמן-כהן, לאוניה חלדייב, דוד יחנין, יובל אוחנה, רוני עזורי, עמית מוזס, מאור אנג׳ל, אור דותן, בת-אל גטנה, עמרי סרויה, עדי טרבלסי וגיא פינקלשטיין.

 
bottom of page