WhatsApp Image 2020-07-02 at 17.01.17.jp

 

דו״ח סייבר שבועי

עדכון שבועי 30.04.2021

עיקרי הדברים

  1. חברת CheckPoint תיעדה עלייה של 30% במתקפות סייבר הקשורות בנגיף הקורונה בתחילת חודש מאי

תוכן עניינים

הציטוט השבועי

איפה אפשר לקרוא את הדוחות

חולשות חדשות

כותרות של הפסקאות יכתבו באופן הזה

התקפות ואיומים

השבוע בכופרה
סייבר בישראל

סייבר בעולם

סייבר ופרטיות - רגולציה ותקינה
כנסים

 
 

הציטוט השבועי

״הציטוט״ 

מי אמר את הציטוט

2222.jpg

איפה אפשר לקרוא את הדוחות

ערוץ הטלגרם
https://t.me/corona_cyber_news

33333.jpg
4444.jpg
55555.jpg

חולשות חדשות

כותרת משנה

טקסט

התקפות ואיומים

כותרת משנה

טקסט

השבוע בכופרה

כותרת משנה

טקסט

סייבר בישראל

 
 

כותרת משנה

טקסט

סייבר בעולם

 

כותרת משנה

טקסט

סייבר ופרטיות - רגולציה ותקינה

 

כותרת משנה

טקסט

כנסים

דיסקליימר: המידע שמופיע בדו"ח זה מיועד להרחבת הידע של הקוראים והקוראות בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ רגולטורי, משפטי ו/או טכני בתחומים אליהם מתיחס הדו"ח. חברת קונפידס אינה אחראית לתוצאות של הסתמכות הקוראים על המידע שמוצג בדו"ח, ואינה נושאת באחריות כלשהי עבור אופן השימוש בו ו/או נזקים כתוצאה מכך. אזכור מקור מידע כלשהו אינו מהווה אישור למהימנותו; ואנו שומרים את הזכות לעדכן ולתקן את המידע שבדו"ח בכל זמן. 

בכתיבת הדו״ח השתתפו: שרון פישר, רוני עזורי, עמית מוזס, רז ראש, רונה פרומצ'נקו, רם לוי, דבּ האוסן-כוריאל, אלי זילברמן-כספי, קונסטנטין חולביצקי, רחל נועה ביניאשוילי, אלמה תורג'מן וגיא פינקלשטיין.