WhatsApp Image 2020-07-02 at 17.01.17.jp

 

דו״ח סייבר שבועי

עדכון שבועי 30.04.2020

עיקרי הדברים

  1. חברת CheckPoint תיעדה עלייה של 30% במתקפות סייבר הקשורות בנגיף הקורונה בתחילת חודש מאי

תוכן עניינים

הציטוט השבועי

איפה אפשר לקרוא את הדוחות

חולשות חדשות

כותרות של הפסקאות יכתבו באופן הזה

התקפות ואיומים
סייבר בישראל

סייבר בעולם

סייבר ופרטיות - רגולציה ותקינה
כנסים

הציטוט השבועי

״הציטוט״ 

מי אמר את הציטוט

איפה אפשר לקרוא את הדוחות

ערוץ הטלגרם
https://t.me/corona_cyber_news

חולשות חדשות

כותרת משנה

טקסט

התקפות ואיומים

כותרת משנה

טקסט

סייבר בישראל

כותרת משנה

טקסט

סייבר בעולם

כותרת משנה

טקסט

סייבר ופרטיות - רגולציה ותקינה

כותרת משנה

טקסט

כנסים

כותרת משנה

טקסט

דיסקליימר: המידע שמופיע בדו"ח זה מיועד להרחבת הידע של הקוראים והקוראות בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ רגולטורי, משפטי ו/או טכני בתחומים אליהם מתיחס הדו"ח. חברת קונפידס אינה אחראית לתוצאות של הסתמכות הקוראים על המידע שמוצג בדו"ח, ואינה נושאת באחריות כלשהי עבור אופן השימוש בו ו/או נזקים כתוצאה מכך. אזכור מקור מידע כלשהו אינו מהווה אישור למהימנותו; ואנו שומרים את הזכות לעדכן ולתקן את המידע שבדו"ח בכל זמן. 

בכתיבת הדו״ח השתתפו: שרון פישר, אלי שמי, רוני עזורי, עמית מוזס, רז ראש, רונה פורמצ׳נקו, רם לוי, דב האוסן-כוריאל, אלי זילברמן כספי, גיא פינקלשטיין.